Offshore společnosti – základní informace

Termín offshore společnost vychází z pojmu off shore, který se užívá ve dvou významech:

 • 1. destinace neboli země, která má celkový systém zdanění výrazně příznivější - daňový ráj
 • 2. obchodní společnost založená v takové zemi (v daňovém ráji)

Zakládání a využívání offshore, tedy zahraničních firem, v rámci skrytého vlastnictví či v rámci daňové strategie, je legální a legitimní cesta, k zajištění anonymity či ke snižování daňové zátěže a k posílení ochrany majetku.

Mezi offshorové ráje patří např. i USA, Velká Británie, Nizozemsko, Malta nebo Kypr, země s dobrým renomé a přitom přívětivým daňovým systémem (proto se jedná o daňové ráje).Založení a prodej offshore společnosti

Založení offshore společnosti v daňovém ráji, s využitím služeb naší společnosti, je velmi jednoduché, diskrétní a profesionální. Před samotným procesem založení offshore společnosti bývá většinou nutná odborná konzultace, podrobný rozbor Vašeho podnikatelského případu a specifických požadavků. Offshore konzultace je ZCELA ZDARMA!

Až na základě této detailní konzultace, Vámi předaných podkladů, výběru vhodné jurisdikce a zvolení nejvýhodnější země - daňového ráje - pro sídlo společnosti, Vám bude založena na míru či prodána již připravená ready made offshore společnost. Tato společnost bude bez jakékoli historie, obchodní i vlastnické. Doba založení offshore firmy a předání kompletní dokumentace se pohybuje v závislosti na výběru země sídla od 2 do 4 týdnů. Založení společnosti v zahraničí bude tedy rychlé a bezproblémové.

V rámci založení zahraniční společnosti na míru či prodeje již připravené READY MADE offshore společnosti jsou poskytovány tyto služby:

 • příprava a vypracování všech potřebných dokumentů nutných pro založení společnosti v dané zemi (daňovém ráji)
 • legalizace a ověření veškerých podpisů a dokumentů zakladatele a obstarání výpisů z veřejných rejstříků (typicky rejstřík trestů, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík apod.)
 • přihlášení společnosti k paušální dani z příjmu, popř. i jiným daním
 • zajištění statutárních zástupců společnosti v daňovém ráji
 • zajištění sídla a obchodní adresy v dané zemi včetně poštovních služeb
 • otevření bankovního účtu u vhodného bankovního ústavu
 • překladatelské a tlumočnické služby poskytované autorizovanými překladateli a tlumočníky

Daňové ráje k založení offshore společnosti

Offshorové společnosti pro Vás nejčastěji zakládáme v těchto zemích - daňových rájích:

 • Seychely - založení seychelské offshore společnosti - firmy na Seychelech
 • USA - založení americké offshore společnosti - firmy v USA
 • Belize - založení belizskaé offshore společnosti - firmy v Belize
 • Svatý Vincent - založení offshore společnosti na Svatém Vincentu
 • Panama - založení panamské offshore společnosti - firmy v Panamě
 • Britské panenské ostrovy - založení offshore společnosti v BVI
 • Kypr - založení kyperské offshore společnosti - firmy na Kypru
 • Velká Británie - založení britské offshore společnosti - firmy v Anglii

POSTUP založení offshore společnosti - aneb jak to vlastně funguje

Postup založení Vaší nové zahraniční společnosti v daňovém ráji probíhá v následujících fázích:

 • 1. Odborná konzultace ZDARMA - detailní rozbor Vaší situace a podnikatelského záměru, zvolení nejvýhodnější destinace, a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání, pro vás bude založena offshorová firma.
 • 2. Udržovací poplatek za základní správu offshore společnosti v daňovém ráji musí být hrazen každoročně vždy na rok dopředu. V rámci tohoto udržovacího poplatku každý rok vyřizujeme podávání výročních zpráv a daňových přiznání u domovských úřadů, platí se z něj paušální daň, virtuální sídlo či registrační správce.
 • 3. Rozšířená správa a činění úkonů za offshore společnost - v rámci této správy offshore společnosti zajistíme konzultace z daňového plánování a po dohodě můžeme vyřizovat i sepisování a podepisování smluv, záruk a dohod, pravidelnou fakturaci a jiné úkony, které je třeba vykonávat, aby offshore naplňoval účel, který mu zákazník určí. Rozsah této správy bude samozřejmě určen podle individuálních požadavků klienta. Rozšířená správa zahraniční společnosti není povinná.
 • 4. Jednání za společnost - za offshore společnost (popř. jejího vlastníka) může jako její jednatel / akcionář jednat přímo klient; v případě zájmu o anonymitu je možné využít služeb nominee jednatelů / akcionářů či TRUSTu.

Nabízíme offshore služby včetně zprostředkování kompletního právního servisu podle domovského práva offshorových společností a služby autorizovaného překladatele a tlumočníka. Dále zajistíme otevření bankovních účtů v bankách v EU i mimo něj.

Offshorové firmy lze také dále prodávat anebo do nich přidávat další osoby, pokud byste chtěli do podnikání přibrat například obchodní partnery. V tomto případě zajišťujeme pro klienty jakékoli změny v offshore společnostech (převod akcií, změny jednatelů, změna názvu apod.).